SPOTLIGHT

Giới thiệu việc làm từ xa, bán thời gian, lương cao, phù hợp với bạn

support

ご相談・ビデオ会議予約チャット

Cùng spot light làm việc từ xa nâng tầm cuộc sống
Cùng spot light làm việc từ xa nâng tầm cuộc sống
Cùng spot light làm việc từ xa nâng tầm cuộc sống
Cùng spot light làm việc từ xa nâng tầm cuộc sống
Cùng spot light làm việc từ xa nâng tầm cuộc sống

Không cần CV! Nhận danh sách công việc và đề nghị phù hợp với nhu cầu của bạn.

Bạn có thể tìm thấy thông tin về công việc từ xa với thu nhập cao.

IT

IT development

AI/ Khoa học dữ liệu
Remote 100%

Mức lương từ 400.000 VND / Giờ

Hợp đồng nhân viên chính thức với mức lương từ 80 triệu / tháng

#Remote

#Python

#AWS

Kỹ sư phần mềm
Java / NodeJS

Mức lương từ 200.000 VND / Giờ

#Fulltime

#Java

#NodeJS

Design

Design

Thiết kế đồ họa
Thiết kế ấn phẩm công ty

Mức lương từ 200.000 VND / Giờ

#Part time

#Adobe Photoshop

#Adobe InDesign

Designer
Thiết kế UI/UX

Mức lương từ 200.000 VND / Giờ

#Fulltime

#Design System

#Interaction Design

Other

HR Manager

Hành chính nhân sự
HR Manager

Mức lương từ 200.000 VND / Giờ

#Remote

#HR

#English

Marketing
Quản lý nhóm Content Marketing

Mức lương từ 200.000 VND / Giờ

#Fulltime

#Marketing

#Digital Content

3 bước đơn giản, 3 phút tìm việc không cần CV
Đăng ký thành viên

Đăng ký thành viên

Ứng tuyển công việc

Ứng tuyển công việc

Đợi nhận việc

Đợi nhận việc

×

Lỗi

Email này đã tồn tại vui lòng chọn email khác.