SPOTLIGHT

Giới thiệu việc làm từ xa, bán thời gian, lương cao, phù hợp với bạn

Test H Co., Ltd.

Osaka, Japan
2 Công việc
0

Vị trí đang tuyển dụng (2 việc làm)

IT (System development) - Business System Analyst

15000 - 30000 mil VND
15 tỉnh Osaka

IT (System development) - Business System Analyst

27 - 41 mil VND
・ Phát triển chức năng mới Cải thiện các chức năng chủ yếu cho hiệu suất và cải thiện chất lượng ・ Điều chỉnh công cụ tìm kiếm ・ Điều chỉnh hiệu suất quảng cáo Bộ sưu tập và phân tích các bản ghi khác nhau ・ Chỉ số xem xét cải thiện SEO