SPOTLIGHT

Giới thiệu việc làm từ xa, bán thời gian, lương cao, phù hợp với bạn

Z Co., Ltd.

Ho Chi Minh, Vietnam
3 Công việc
0

Vị trí đang tuyển dụng (3 việc làm)

IT (System development) - Business System Analyst

24 - 27 mil VND
・ Phát triển chức năng mới Cải thiện các chức năng chủ yếu cho hiệu suất và cải thiện chất lượng ・ Điều chỉnh công cụ tìm kiếm ・ Điều chỉnh hiệu suất quảng cáo Bộ sưu tập và phân tích các bản ghi khác nhau ・ Chỉ số xem xét cải thiện SEO

IT (System development) - Frontend developer

10 - 20 mil VND

IT (Professional) - Web designer

15 - 20 mil VND

UI/UX

DESIGN

ILLUSTRATOR

LƯƠNG THỎA THUẬN

PARTIME