SPOTLIGHT

Giới thiệu việc làm từ xa, bán thời gian, lương cao, phù hợp với bạn

Test G Co., Ltd.

Ho Chi Minh, Vietnam
1 Công việc
11 - 50

Vị trí đang tuyển dụng (1 việc làm)

IT (System development) - Business System Analyst

5 - 10 mil VND
・ Phát triển chức năng mới Cải thiện các chức năng chủ yếu cho hiệu suất và cải thiện chất lượng ・ Điều chỉnh công cụ tìm kiếm ・ Điều chỉnh hiệu suất quảng cáo Bộ sưu tập và phân tích các bản ghi khác nhau ・ Chỉ số xem xét cải thiện SEO