SPOTLIGHT

Giới thiệu việc làm từ xa, bán thời gian, lương cao, phù hợp với bạn

Manage G

Fukuoka, Japan
1 Công việc
0

Vị trí đang tuyển dụng (1 việc làm)

IT (System development) - Business System Analyst

20000 - 25000 mil VND
Phát triển chức năng mới Cải thiện các chức năng chủ yếu cho hiệu suất và cải thiện chất lượng ・ Điều chỉnh công cụ tìm kiếm ・ Điều chỉnh hiệu suất quảng cáo Bộ sưu tập và phân tích các bản ghi khác nhau Chỉ số xem xét kỹ lưỡng để cải thiện SEO